Všechny lekce 9:00 – 14:00 – čas realizace bloku je možné uzpůsobit požadavkům školy.
V případě zájmu prosím rezervujte místo na příslušném mailu a uveďte počet návštěvníků i věkovou/školní skupinu.
Těšíme se na Vás.

Středa 7. 6. 2017

Filmová laboratoř – Free Cinema

9:00 - 11:30

Předpokládaný časový rozsah: 2,5 hodiny
Program je určen žákům základní škol (6-9. třída)

V naší filmové laboratoři se účastníci dílny seznámí s technologií filmu a budou zasvěceni do postupů experimentálních filmařů. Vyzkoušíme si výrobu analogových efektů, které předcházely těm digitálním. Účastníci workshopu budou používat ruční výtvarné techniky, ovládat projektor nebo stříhat filmový pás – vše tvůrčí cestou experimentu. Celý workshop bude založen ruční práci s 16mm filmovým pásem.

Lektoři programu:

MgA. Kateřina Bílková, MgA. Jan Kulka

Vstupné: ZDARMA

Lekci rezervujte na e-mailu: alexandra@freecinema.cz


Film a literatura - Free Cinema

11:45 - 14:00

Předpokládaný časový rozsah: 2,3 hodiny
Program je určen studentům středních škol a gymnázií

Vztah filmu a literatury představuje nezanedbatelnou součást kinematografických dějin. Uvažování nad ním prošlo v posledních letech vývojem, který nabízená přednáška reflektuje. Využívá množství ukázek ze současné populární kultury a zapojuje studenty prostřednictvím diskuze i úkolů. Cílem tohoto kurzu je přiblížit téma žákům a studentům v podobě, která je zábavná, dynamická a interaktivní. Zahrnutí různých mediálních forem a nejrůznějších kontextů ukazuje pedagogům inspiraci pro vlastní výuku. Filmové ukázky jsou šité na míru věku studentů.

Lektorka:

Mgr. et Mgr. Marie Barešová

Vstupné: ZDARMA

Lekci rezervujte na e-mailu: alexandra@freecinema.cz

Čtvrtek 8. 6. 2017

Animační hračky vlastníma rukama
Jeden svět na školách

Předpokládaný časový rozsah: 3 hodiny
Program je určen žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ.

Vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni pro vás připravil dopolední blok zaměřený a rozvoj základní gramotnosti v oblasti filmové animace. Společně zhlédneme animovaný film Žirafa v nesnázích, vyzkoušíme praktické výukové aktivity a vyrobíme několik jednoduchých animačních hrček pod vedením zkušených lektorek.   Kapacita kurzu je 20 osob. Kurz je pro účastníky zdarma.

Program:

09.00 - 09.15  Fotografie, praktická aktivita do výuky
09.15 - 09.30  Projekce filmu Žirafa v nesnázích/ Pascale Hecquet/ Belgie, Francie/ 2007/ 12 min.
09.30 - 09.35  Reflexe emocí po filmové projekci
09.35 - 10.00  Slepý storyboard, praktická aktivita do výuky
10.00 - 10.20  Coffee break
10.20 - 12.00  Animační hračky (thaumatrop, smyčka), praktické aktivity do výuky
12.00 - 12.10  Závěrečná reflexe a zakončení programu

Lektorky programu:

Ester Pěkná - koordinátorka Jednoho světa na školách
Klára Marešová - animátorka, výtvarnice, lektorka, zakladatelka animačního studia Ultrafun
Natálie Černá - filmová vědkyně

Vstupné: ZDARMA

Lekci rezervujte na e-mailu ester.pekna@jsns.cz

Pátek 9. 6. 2017

Zvuk a hudba ve filmu – netradiční cesta ke kritickému pochopení audiovizuálních médií
Centrum dokumentárního filmu

9:00-11:00 a 11:30-13:30

Předpokládaný časový rozsah: 2 hodiny
Program je určen žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ.

Režisér Francis Ford Coppola kdysi poznamenal, že filmový zvuk se z 50 % podílí na výsledném účinku filmu… minimálně. Filmům nasloucháme s bezbrannou samozřejmostí, co ale ve skutečnosti slyšíme? Co je autentické a co vyrobené? Jak posouvá zvuk smysl obrazu? Jaká jsou etická pravidla v užívání zvuku a hudby v dokumentárním filmu a jaká etika se pojí s užíváním zvukové stopy ve zpravodajství a ostatních audiovizuálních médiích. Nestáváme se terčem manipulace?

Osvěžte a inspirujte svou kritickou orientaci v dnešní době přesycené audiovizuálními vjemy návštěvou osvědčené lekce Centra dokumentárního filmu a přijďte se zaposlouchat, abyste lépe viděli.

Program:

Řadou filmových a praktických ukázek Vás provede profesionální filmový zvukař Václav Flégl, který pracoval na desítkách hraných i dokumentárních filmů (např. "Trafačka – Chrám svobody" Saši Dlouhého a Romana Vávry (2011), "Nic proti ničemu" Petra Marka (2011), "Vše pro dobro světa a Nošovic" Víta Klusáka (2010), "Český mír" Filipa Remundy a Víta Klusáka (2010), "Mamas & Papas" Alice Nellis (2010) či "Nebe, peklo" Davida Čálka (2009)).

Lektoři:

Václav Flégl - filmový zvukař
Šimon Bauer - ředitel Centra dokumentárního filmu

Vstupné: ZDARMA

Lekci rezervujte na e-mailu: simon@c-d-f.cz