Cenu Pavla Kouteckého za celovečerní dokument získal film 5 October režiséra Martina Kollára.


Cenu Pavla Kouteckého za krátkometrážní dokument získal film Backstage režisérů Martina Mach
a Dominika Truhláře.

Jak vypadala porota?

Galerie